Communicatieprofiel
Adviesbureau CASA
Stichting Onderwijsportaal
Leveringsvoorwaarden
Contact
Domeinnamen te koop
blauwe lijn
Homepage Fons Vernooij
blauwe lijn
Websites
Bedrijfseconomische begrippen
Bedrijfseconomische modellen
Vakdidactiek
Bedrijfseconomie
Portals
Onderwijsportaal.nl
Universiteit en MBA
Vakdidactiek.nl
Vacaturesite
Onderwijs
blauwe lijn
 

Homepage Stichting
Onderwijsportaal

 
stichtingonderwijsportaal.nl
 
De missie van de Stichting Onderwijsportaal
De stichting onderwijsportaal heeft tot doel: het verzamelen en verspreiden van informatie over, en het doen van onderzoek naar publiek onderwijs. Overeenkomstige activiteiten voor het particulier onderwijs vallen onder Adviesbureau CASA, waarbij CASA staat voor Computer Assistentie bij Studie op Afstand.

Voorts heeft de stichting tot doel om activiteiten te ontplooien die hier rechtstreeks of zijdelings verband mee houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De kernactiviteit van de stichting is het beheer over de onderdelen van de portals voor het onderwijs: onderwijsportaal.nl. Adviesbureau CASA stelt hiervoor de benodigde domeinnamen ter beschikking.

Daarnaast zijn er sites voor banen: vacatures-in-het-onderwijs.nl.

Vergoeding van de kosten van registratie van vermeldingen van de onderwijsinstellingen op de websites vindt alleen plaats voor zover de Stichting Onderwijsportaal over voldoende financiële middelen beschikt.
 
De activiteiten van de Stichting
De activiteiten van de Stichting bestaan uit het verzamelen en presenteren van informatie over het onderwijs ten behoeve van de websites onderwijsportaal.nl , universitair onderwijs en vacatures-in-het-onderwijs.nl. Een toelichting op deze activiteiten is te vinden via de informatiepagina van deze website.
 
De financiering van de Stichting Onderwijsportaal
Financiering van de activiteiten vindt plaats door inkomsten uit advertenties op de website plus donaties die afkomstig zijn van derden. Om de kosten van het Onderwijsportaal te bestrijden kunnen  instellingen, organisaties of bedrijven ruimte reserveren voor banners met een bedrijfslogo. Informatie over de tarieven is te vinden op de informatiepagina.

Naamsvermelding van instellingen uit het publieke onderwijs op de pagina’s met overzichten van de opleidingen zijn gratis, omdat de Stichting Onderwijsportaal zorg draagt voor de financiering van deze pagina’s. Commerciele instellingen betalen een tarief per vermelding. Offertes kunt u opvragen via mail@fons-vernooij.nl

De opbrengsten zijn bestemd voor de vergoeding van de kosten die Adviesbureau CASA maakt voor het registreren en aanhouden van de domeinnamen die onder beheer staan van de Stichting Onderwijsportaal en voor de andere kosten die nodig zijn om informatie te verzamelen en te presenteren op de website.

Vermelding van opleidingen of andere diensten zoals vacatures in het onderwijs moeten door de instellingen zelf bekostigd worden.
 
Leveringscondities van de Stichting Onderwijsportaal
Alle overeenkomsten die de Stichting Onderwijsportaal sluit zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden die vanaf 13 augustus 2003 gelden en in de bijgaande pagina met leveringscondities zijn opgenomen, tenzij anders overeengekomen op basis van een schriftelijke overeenkomst.
 
Gegevens van de Stichting Onderwijsportaal
De Stichting is op 3 januari 2002 opgericht onder dossiernummer 14031.21468/CD bij notariskantoor Mr. R. Meiners, Rapenburg 43, 2311 GG Leiden.

Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder dossiernummer 28092786 met als statutaire zetel Leiden.

De Stichting is gevestigd: Fagelstraat 53, 2334 AW te Leiden.
Telefoon: 071 5726211.
E-mail: mail@onderwijsportaal.nl

Het bestuur van de Stichting bestaat uit minimaal twee personen. Bij oprichting zijn benoemd: Dhr. A.T.J. Vernooij, als voorzitter en Mevr. A.C.M. van Leeuwen, als secretaris-penningmeester.
 
blauwe lijn
Wilt u een jaar lang exposure voor een zeer lage prijs?
Meld u dan voor websites van het onderwijsportaal.
Prijs per vermelding: € 80- per jaar (ex BTW).
Prijs per bedrijfsbanner: € 150,- per jaar (ex BTW).
Nog geen banner? Dan maken wij die gratis!
blauwe lijn
Begin | Sitemap || Informatie | Universiteit en MBA 
 Vacatures in het onderwijs | Vacatures onderwijs bij Meesterbaan
Bent u actief in het aanbieden van onderwijs?
Dan hoort u thuis op het Onderwijsportaal. Kies één of meer websites die het meest aantrekkelijk zijn voor uw PR-activiteiten.

Wilt u een jaar lang exposure voor een aantrekkelijke prijs?
Meld u dan voor deze website.
Prijs per vermelding: € 80- per jaar (ex BTW).
Prijs per bedrijfsbanner: 150,- per jaar (ex BTW).
Bij vermeldingen of banners op meer websites, krijgt u korting.
Nog geen banner? Dan maken wij die gratis!

Mocht u interesse hebben dan vernemen wij dit graag via de webmaster van het onderwijsportaal
 
De bedoeling van deze website
Deze portal biedt informatie over een reeks van websites. U kunt bijvoorbeeld voor cursusinformatie terecht bij de website cursusinformatie.nl
Uitgangspunt van het onderwijsportaal is namelijk dat u de pagina’s rechtstreeks kunt benaderen door de trefwoorden in te tikken met .nl erachter.
Vaak zijn er meer URL’s beschikbaar om een pagina te benaderen. Zo kunt u de pagina ’studeren in het buitenland' bereiken via www.studeren-in-het-buitenland.nl, maar ook via www.studereninhetbuitenland.nl.
 
Copyright en Bedrijfsgegevens
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen de Google-policy (Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de selectie van advertenties door Google en de verwerking van informatie.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document.