Vacatures Onderwijs
Laatste update www.onderwijsportaal.nl: 8 oktober 2016.
Home ONDERWIJSPORTAAL.NL Contact
Particulier
onderwijs
Opleidingen Instellingen Studenten Docenten Leermiddelen
---
2e graads LO   Kopopleiding Pabo’s Register Vakdidactiek Vakdidactiek BE 1e graads LO
Home  >  Docenten  >  Vakdidactiek Tips?

Vakdidactiek.nl

Toegang tot websites voor vakdidactiek in Nederland.

  Vakdidactiek.nl is een portal die informatie geeft over vakdidactiek voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs.  
Kijk ook eens bij: vacatures-in-het-onderwijs.nl
 
Apps per leeftijdsgroep
Digidreumis
Juf Jannie
Mijn kind online
Achtergrondinfo:
Kijkwijzer
Media-opvoeding
Onderzoek mediagebruik
Young Crowds: PO en VO
Young Crowds
Bestelinformatie
Nu: Anne Frank Krant 2016
Vakdidactiek Basisonderwijs
Aardrijkskunde geven
Anne Frank Krant
De Dag Vandaag
Digischool docenten
Digischool leerlingen
ELWIeR
Geschiedenis geven
ICT-idee
Kellyverhalen
Kennisnet
Kidzlab
Klasse TV
Laat maar zien
Lexicon Vakdidactiek PO
MeesterMichael.nl
Nieuwsindeklas.nl
Nieuwsindeklas: lesmateriaal
Onderwijspioniers
PO-lessen
Portal Basisonderwijs
Portal Rekenen
Rekendidactiek
Rekenhoek
Schooltv
Sjaboe
Tafels oefenen via spel
Tijdschrift: Volgens Bartjes
Typeles Typetuin
Vaklokalen Digischool
Vakvereniging: NVORWO
Wikiwijs
Wikiwijs in het onderwijs
Young Crowds
Leer nu typen
Typetuin
Typen met online begeleiding
Khan Academie Video’s
Info over Khan Academie
Khan Academie Nederland
Khan Academy USA
Khan Computer Science
V. Speciaal Onderwijs
CVB Vakdidactiek Horeca
Kennisnet
Leesonderwijs dove kinderen
Portal Speciaal Onderwijs
Taalverwerving dove kinderen
Wikiwijs - SBO
Wikiwijs - SO
Informatie over autisme
Asperger
Autisme ten top
Informatie NVA
NVA
Startpagina
Woonpunt autisme
Vakdidactiek Hoger Onderwijs
Bureau Extern - HAN
Good Practices - Surf
Europees Platform
Science Guide (NL)
Struikelvakken
Lerarenopleidingen
Lerarenopleidingen - 1e graad
Lerarenopleidingen - 2e graad
Lerarenopleidingen - Pabo’s
Lerarenregisters
Beroepsstandaarden docenten
Beroepsstandaarden opleiders
Registerdocent.nl
Registerleraar.nl
Onderwijscooperatie
Communities Basisonderwijs
Kennisnet
Virtuele COPs
Leermiddelen
Business games
Educatieve uitgeverijen
Games en simulaties
Lesmethodes
Management simulaties
Projectonderwijs
Algemene onderwijssites
HBO-instellingen
Onderwijsorganisaties
Projectonderwijs
Registerdocent
Seniorenacademies
SURF
Vadidactiek België
Kring Babylon
Vakdidactiek.be
Vacatures in het onderwijs
Onderwijs
Basisonderwijs
HBO
MBO
Onderwijsorganisaties
Speciaal Onderwijs
Universiteiten
Voortgezet Onderwijs
Vakdidactiek VO-vakken
Breingeheimen
Breingeheimen digitaal
Codenaam Future
Creative Commons - licenties
Didactief Online
Digischool docenten
Digischool leerlingen
Encyclo
Europees Platform
Fotoleren
Greenpeace
ICT-idee
IPON
Kennisnet
Leraar24: video’s en dossiers
LEMM
Nieuwsindeklas.nl
Nieuwsindeklas: lesmateriaal
NTR - televisie
Onderwijsweb
Portal Didactiek
Portal Hoogbegaafdheid
Portal Vakkennis
Rekentoets - KansVanSlagen
Rekenvaardigheden
Schooltv
Theater als middel
Typeles Typetuin
Wikiwijs
Wikiwijs in het onderwijs
Vakdidactiek Aardrijkskunde
Portal Aardrijkskunde
Vakcommunity Aardrijkskunde
Vakdidactiek Aardrijkskunde
Vaklokaal Aardrijkskunde
Vakvereniging: KNAG
Proefschrift Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Proefschrift Fons Vernooij
Bijlagen bij het proefschrift
Tekstboeken 4 HAVO
Originele teksten Basisboek
Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en FR
Bedrijfseconomische begrippen
Bedrijfseconomische modellen
Economiehulp
Expertisecentrum Economie
Finler
Games en simulaties
HEO-Kennisnetwerk
Kennisbank Economie
Vakcommunity Economie
Vakdidactiek bedrijfseconomie
Vaklokaal Economie
Vakvereniging: VECON
VECON Business School
Vakdidactiek Biologie
Portal Biologie
Vakcommunity Biologie
Vaklokaal Biologie
Vakvereniging: NVON
Vakdidactiek CKV
Kellyverhalen
Kunstvakken
Tijdschrift: Kunstzone
Vakcommunity CKV
Vaklokaal CKV
Vakvereniging: BDD
Vakvereniging: VLS (muziek)
Vakvereniging: VONKC
Theater als Middel
Theater als middel
Sociale vaardigheden
Vakdidactiek Duits
Community Duits
Portal Duits
Vakcommunity Duits
Vaklokaal Duits
Vakvereniging: Levende Talen
Vakdidactiek Economie
AEEE-conferentie
Citroengeel: site-seeing
DNB - onderwijsmateriaal
Economiehulp
Expertisecentrum Economie
Finler
Kennisbank Economie
Portal Economie
Scoren met beleid
Vakdidactiek bedrijfseconomie
Vakcommunity Economie
Vakvereniging: VECON
Vakdidactiek Engels
Portal Engels
Vakcommunity Engels
Vaklokaal Engels
Vakvereniging: Levende Talen
Vakdidactiek Frans
Portal Frans
Vakcommunity Frans
Vaklokaal Frans
Vakv.: Levende Talen
Vakdidactiek Geschiedenis
Andere Tijden
De Haagse Tribune
Geschiedenis Online prijs
Histoforum
Idzard van Manen
IVGD, onderdeel van LEMM
LEMM
Netwerk oorlogsbronnen
Oneindig Noord-Holland
Portal geschiedenis
Vakcommunity
Vakdidactisch bronnenboek
Vaklokaal Geschiedenis
Vakvereniging: VGN
Princep Uitgeverij
Breingeheimen
Studievaardigheden
Vakdidactiek Informatiekunde
IPON
Vakcommunity Informatica
Vaklokaal Digitaal Materiaal
Vakvereniging: IenI
Vakdidactiek Lichamelijke Opvoeding
Vakcommunity LO
Vaklokaal Bew. onderwijs
Vakvereniging: KVLO
Vakdidactiek Maatschappijleer
Huis voor democratie
Portal Maatschappijleer
Vakcommunity Maatschappijleer
Vaklokaal Maatschappijleer
Vakvereniging: NVLM
V. Natuurwetenschappen
ECENT
Natuurkunde.nl
NieuweNatuurkunde.nl
Portal Natuurkunde
Vakcommunity Natuurkunde
Vaklokaal Natuurkunde
Vakvereniging: NVON
Vakdidactiek Nederlands
Portal Nederlands
Vakcommunity Nederlands
Vaklokaal Nederlands
Vakvereniging: Levende Talen
Vakdidactiek Rekenen en Taal
CPS: Grijp de rekenkansen
CPS: Referentienieveaus
ECRW
Invoering Referentienieveaus
Referentienieveaus Rekenen
Referentienieveaus Taal
Rekenbewust Vakonderwijs
Wegwijs in 45 minuten
Vakdidactiek Scheikunde
NieuweScheikunde.nl
Vakcommunity Scheikunde
Vaklokaal Scheikunde
Vakvereniging: NVON
Vakdidactiek Techniek
Portal Techniek
Vakcommunity Techniek
Vaklokaal Techniek
Vakvereniging: NVON
Vakdidactiek Wiskunde
Algebra
ECRW
ELWIeR
Khan Academie Nederland
Portal Wiskunde
Tijdschrift: Volgens Bartjes
Vakcommunity Wiskunde
Vaklokaal Wiskunde
Vakvereniging: NVORWO
Vakvereniging: NVvW
Wisfaq
WisWeb
Wiskundeleraar.nl
Wiskunde Online
Vakoverstijgende Vakdidactiek
Hyperinflatie in BRD voor WOII
Didactiek-sites Uitgeverijen
Didactiek vreemde talen
Onderwijs van Morgen
Expertisecentra
Arbeidsmarktplatform PO
ECENT
Economie en Handel
ELWIeR
LEONED
Lerarenuniversiteit - OU
Mens en Maatschappijvakken
Onderwijscoöperatie
Ruud de Moor Centrum
UTRECHTCE
VELON
VOION
Koepelorganisaties
Onderwijscoöperatie
Platform VVVO
Platforms VMBO
Vakken en verenigingen
VELON
Onderwijsvernieuwing
De virtuele universiteit
Doing Business
Virtueel-leren
Portals voor het onderwijs
Nieuwsindeklas.nl
Onderwijsportaal.nl
Particulier onderwijs
Scholen op de kaart VO
Universiteit.nl
Volwassenenonderwijs
E-learning portals
Business games
De virtuele universiteit
e-learning Themasite
Leermiddelenplein
Algemene vacaturesites
Banen per stad
Bedrijven
Journalistiek
Kinderopvang
Medische sector
Publieke sector
Zorg en welzijn
 
 
---
Begin | Sitemap | Universiteit.nl | Vacatures-onderwijs.nl | Banen-per-stad.nl | Informatie
 
Bent u actief in het ontwikkelen van vakdidactiek?
Dan hoort u thuis op het Onderwijsportaal. Kies één of meer websites die het meest aantrekkelijk zijn voor uw PR-activiteiten. Kijk vervolgens naar de voordelen die het biedt om u aan te melden.

Wilt u een jaar lang exposure voor een aantrekkelijke prijs?
Meld u dan voor deze website.
Vermelding in het overzicht is gratis als u zelf ook een link naar deze site inbouwt.
Prijs per bedrijfsbanner: € 150,- per jaar (ex BTW).
Bij vermeldingen of banners op meer websites, krijgt u korting.
Nog geen banner? Dan maken wij die gratis!

Mocht u interesse hebben dan vernemen wij dit graag via de webmaster onderwijsportaal.
 
Copyright en Bedrijfsgegevens
Copyright © 1998 by Stichting Onderwijsportaal, Adviesbureau CASA en anderen.
Wij volgen de Google-policy (Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet verantwoordelijk
voor het selecteren van de advertenties van Google en de verwerking van de informatie.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document.

 
App Onderwijs-en-banen
Download de App
 
Onderwijs-En-Banen.nl
Portal Onderwijs En Banen