Vacatures
images/logo-vacaturesinhetonderwijs.png
Vacatures in het onderwijs
Vacature in het onderwijs
MeesterBaan
Meesterbaan
 
Laatste update onderwijsportaal.nl: 12 maart 2024.
Home ONDERWIJSPORTAAL.NL Blogs
Particulier
onderwijs
Vakdidactiek HBO
& MBO
Universiteit
& MBA
Opleidingen
& Cursussen
Studenten &
Internationaal
Vakdidactiek Games en simulaties Lesmethodes Computerprogrammas Uitgeverijen
blauwe lijn
+ Uitsplitsing vanuit optie Leraren bij de keuze Opleidingen & Cursussn
blauwe lijn
2e graads LO 1e graads LO Kopopleiding Pabo’s Modernisering BE Organisaties
Home  >  (ook: Leraren)  >  Vakdidactiek Tips?
    

Vakdidactiek

Vakdidactiek voor alle soorten van onderwijs

  Vakdidactiek.nl is een portal die informatie geeft over vakdidactiek voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Zij geeft toegang tot websites voor vakdidactiek in Nederland.  
Kijk ook eens bij: vacatures-in-het-onderwijs.nl
 

Click hier voor de blogs vakdidactiek

  Vakdidactiek is per definitie een toepassing van de algemene onderwijskunde voor een specifieke discipline. Het is echter wel mogelijk om vanuit een specifiek vak terug te koppelen naar de algemene onderwijskunde. Zo kunnen inspirerende gedachten overgedragen worden aan andere vakken.

In een reeks blogs is het vak economie als uitgangspunt gekozen. Centraal staat een artikel over de zeven invalshoeken voor vakdidactiek. Dit is verschenen in het blad Factor D, jaargang 2022, nummer 2. De blogs zijn bereikbaar via: "Blogs Vakdidactiek".
 
 
Artikel voor beginnende leraren:  
"Streng beginnen" is een slecht advies.
 
Princep Uitgeverij
Breingeheimen
• Studievaardigheden   
• Sociale vaardigheden
• Burgerschap MBO     
 
Apps per leeftijdsgroep
Juf Jannie
Kind & media
Mijn kind online
Achtergrondinfo:
Kijkwijzer
Media-opvoeding
Onderzoek mediagebruik
 
Muziek bij het leren
Typetuin
Met gratis lesbrieven
 
Vakdidactiek
Basisonderwijs
De Schoolschrijver
Denkboek - WO II
Didactiek vreemde talen
Digischool
Dyscalculie
Edurep zoekmachine
ELWIeR
EuroWijs
GO! Onderwijscommunity
ICT-idee
Kennisnet
Kidsweek in de klas
Kinderrechteneducatie
Klasse TV
Laat maar zien
Leraar24
Lexicon Vakdid. PO
LiveCloud online
MeesterMichael.nl
Musicallokaal
Muzieklessen
Nieuwsindeklas.nl
Nieuwsindeklas: materiaal
Onderwijscommunity
Online Yogajuf
PictoSchrijver
Portal Basisonderwijs
Portal Rekenen
Proefjes
Rekendidactiek
Rekenhoek
Schoolschrijver
Schooltv
SLO Vakportalen
SLO Vakportaal Nederlands
SLO Vakportaal M & M
SLO Vakportaal rekenen
Sport en Spel Onderbouw
Sport en Spel Bovenbouw
Sterke School
Tafels oefenen via spel
Typeles Typetuin
Vakvereniging NVORWO
Volgens Bartjes
Wij-leren.nl
Wikiwijs
Wikiwijs in het onderwijs
Khan Academie Video’s
Info over Khan Academie
Khan Academie Nederland
Khan Academy USA
Khan Computer Science
Vakdidactiek
Speciaal Onderwijs
Kennisnet
Portal Speciaal Onderwijs
Wikiwijs - SBO
Wikiwijs - SO
Informatie over autisme
Asperger
Informatie NVA
NVA
Startpagina
Wonen met autisme
Vakdidactiek
Hoger Onderwijs
Bureau Extern - HAN
Good Practices - Surf
Europees Platform
Science Guide (NL)
Struikelvakken
Lerarenopleidingen
1e graad
2e graad
Pabo’s
Lerarenregisters
Beroepsstandaard opleider
Leraar24
Communities Basisonderwijs
Kennisnet
Virtuele COPs
Leermiddelen
Business games
Computerprogramma's
Educatieve uitgeverijen
Games en simulaties
Lesmethodes
Games en Simulaties
Onderwijsheden
Computerprogrammas
Sport en Spel XL
SURF
Portals voor het onderwijs
Nieuwsindeklas.nl
Particulier onderwijs
Scholen op de kaart VO
Universiteit en MBA
Volwassenenonderwijs
Onderwijsvacatures
Basisonderwijs
HBO
MBO
Onderwijsorganisaties
Speciaal Onderwijs
Universiteiten
Voortgezet Onderwijs
Leer kinderen typen
Typetuin
Met online begeleiding
 
Of kies deze methode
Typetuin
Hoe werkt dat: Typ10?
Demoversie van: Typ10
Gratis infosessie
 
Vakdidactiek
VO-vakken
Breingeheimen
Breingeheimen digitaal
Codenaam Future
Creative Commons
Curriculum.nu
Didactief Online
Digischool
EHBO doe je zo
Encyclo
Europees Platform
EuroWijs
Fotomuseum
Greenpeace
ICT-idee
IPON
Kennisnet
Leraar24: video’s
LEMM
LiveCloud online
Nieuwsindeklas.nl
Nieuwsindeklas: materiaal
NTR - televisie
Onderwijscommunity
Pesten - lespakket
Portal Didactiek
Portal Hoogbegaafdheid
Portal Vakkennis
Rekenvaardigheden
Schooltv
SLO Vakportalen
Sterke School
Typeles Typetuin
Verantwoord zoeken
Wij-leren.nl
Wikiwijs
Wikiwijs in het onderwijs
Zoekmachine
Vakdidactiek
Aardrijkskunde
Portal Aardrijkskunde
Onderwijscommunity
Vakvereniging KNAG
Proefschrift Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Proefschrift Fons Vernooij
Bijlagen bij het proefschrift
Tekstboeken 4 HAVO
Originele teksten Basisboek
Uitgebreide informatie
vakdidactiek bedrijfseconomie
Vakdidactiek
Bedrijfseconomie
B, O & F: Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en FZR
B, O & F: Commentaar
Bedrijfsec. begrippen
Bedrijfsec. modellen
Economiehulp
Examenprogramma B.O.F.
Exp.centrum Economie
Finler
Games en simulaties
Handreiking B.O.F.
HEO-Kennisnetwerk
Kennisbank Economie
Onderwijscommunity
Vakdidactiek bedrijfseconomie
Vakvereniging VECON
VECON Business School
Vakdidactiek
Biologie
Portal Biologie
Onderwijscommunity
Vakvereniging NVON
Vakdidactiek
CKV
Onderwijscommunity
Tijdschrift: Kunstzone
Vakportaal Kunstvakken
Vakvereniging LKCA
Vakver. VLS (muziek)
Vakvereniging VONKC
Vakdidactiek
Duits
Community Duits
Onderwijscommunity
Portal Duits
Vakver. Levende Talen
Vakdidactiek
Economie
AEEE-conferentie
Citroengeel: site-seeing
DNB - onderwijsmateriaal
Economiehulp
EuroWijs
Exp.centrum Economie
Finler
HyperinflatieBRD voor WOII
Kennisbank Economie
Onderwijscommunity
Portal Economie
Scoren met beleid
Vakdid. bedrijfseconomie
Vakvereniging VECON
E-learning portals
Business games
De virtuele universiteit
e-learning Themasite
Leermiddelenplein
Vadidactiek België
Kring Babylon
Vakdid..be
ChatGPT: tijdelijk gratis
ChatGPT
Open AI blog ChatGPT
(november 2022)
Toegang tot ChatGPT
(alleen Chrome of Android)
Kies "Playground"
(Start op Chrome met:
openai.com/blog/chatgpt/
Toegang tot InstructGPT
(januari 2022)
Toegang tot GPT-3
(maart 2021)
Open AI
Vakdidactiek
Engels
Onderwijscommunity
Portal Engels
Vakver. Levende Talen
Vakdidactiek
Frans
Onderwijscommunity
Portal Frans
Vakver. Levende Talen
Vakdidactiek
Geschiedenis
Andere Tijden
Atelier van Herinnering
De Ree Archiefsystemen
Hyperinflatie BRD voor WOII
IVGD, onderdeel van LEMM
LEMM
Netwerk oorlogsbronnen
Onderwijscommunity
Oneindig Noord-Holland
OnLine Drents Museum
Onderwijscommunity
Portal geschiedenis
ProDemos - Den Haag
Vakdid. bronnenboek
Vakvereniging VGN
Vakdidactiek
Informatiekunde
IPON
Onderwijscommunity
Vakvereniging IenI
Vakdidactiek
Lichamelijke Opvoeding
Sport en Spel XL
Onderwijscommunity
Vakvereniging KVLO
Vakdidactiek
Maatschappijleer
Huis voor democratie
Onderwijscommunity
Portal Maatschappijleer
Vakvereniging NVLM
Vakdidactiek
Natuurwetenschappen
ECENT
Natuurkunde.nl
Nieuwe Natuurkunde
Onderwijscommunity
Portal Natuurkunde
Vakvereniging NVON
Vakdidactiek
Nederlands
Digitale Biliotheek (DBNL)
Onderwijscommunity
Portal Nederlands
Vakver. : Levende Talen
Vakdidactiek
Rekenen en Taal
CPS: Grijp de rekenkansen
CPS: Referentieniveaus
Invoering Referentieniveaus
Referentieniveaus Rekenen
Referentieniveaus Taal
Rekenbewust Vakonderwijs
Wegwijs in 45 minuten
Vakdidactiek
Scheikunde
Info bovenbouw SLO
Info onderbouw SLO
Onderwijscommunity
Vakvereniging NVON
Vakdidactiek
Techniek
Onderwijscommunity
Portal Techniek
Vakvereniging NVON
Vakdidactiek
Wiskunde
Algebra
ELWIeR
Khan Academie Nederland
Onderwijscommunity
Portal Wiskunde
Tijdschrift: Volgens Bartjes
Vakvereniging NVORWO
Vakvereniging NVvW
Wisfaq
WiskundeAcademie
Wiskundeleraar.nl
Wiskunde Online
WisWeb
Expertisecentra
Arbeidsmarktplatform PO
Dr.Stat - statistiek
ECENT
Economie en Handel
ELWIeR
LEONED
Leraar24
Lerarenuniversiteit - OU
Mens en Mij-vakken
OU Onderwijswetenschap
UTRECHTCE
VELON
VOION
Koepelorganisaties
Platform VVVO
Platforms VMBO
Vakken en verenigingen
VELON
Onderwijsvernieuwing
De virtuele universiteit
Onderwijs van Morgen
Virtueel-leren
 
blauwe lijn
Begin | Sitemap | Informatie | Universiteit en MBA 
 Vacatures in het onderwijs | Vacatures onderwijs bij Meesterbaan
 
Bent u actief in het ontwikkelen van vakdidactiek?
Dan hoort u thuis op het Onderwijsportaal. Kies één of meer websites die het meest aantrekkelijk zijn voor uw PR-activiteiten. Kijk vervolgens naar de voordelen die het biedt om u aan te melden.

Wilt u een jaar lang exposure voor een aantrekkelijke prijs?
Meld u dan voor deze website.
Vermelding in het overzicht is gratis als u zelf ook een link naar deze site inbouwt.
Prijs per bedrijfsbanner: € 150,- per jaar (ex BTW).
Bij vermeldingen of banners op meer websites, krijgt u korting.
Nog geen banner? Dan maken wij die gratis!

Mocht u interesse hebben dan vernemen wij dit graag via de webmaster onderwijsportaal.
 
Copyright en Bedrijfsgegevens
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen de Google-policy (Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de selectie van advertenties door Google en de verwerking van informatie.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document.

 
Vakdidactiek
Blogs Vakdidactiek