Sites voor Smartphones
 
Particulier VMBO, HAVO
en VWO
De Nieuwe School
De Nieuwe School: Amsterdam
---
Winford HAVO-VWO
Winford heeft 8 locaties
---
Luzac
18 Luzac vestigingen
---
NHA
NHA: Voordeligste studies
 
Particulier Basisonderwijs
Winford Basisonderwijs
Winford heeft 9 scholen
---
Plaats een banner of link!
 
Cursussen
Typetuin
Online begeleiding
---
LOI
Beginners en gevorderden
---
NTI
NTI : Ruime keuze
---
Plaats een banner of link!
Laatste update onderwijsportaal.nl: 22 november 2021.
  Sectie van onderwijs-en-banen.nl Engelse vlag
Home ONDERWIJSPORTAAL.NL Contact
Particulier
onderwijs
Universiteit
en MBA
HBO en MBO Studenten &
Internationaal
Opleidingen
& Cursussen
Leermiddelen
---
Home Tips?

Het Onderwijsportaal
uitgebreide informatie over het onderwijs

Homepage Onderwijsportaal: sites voor het particulier en publiek onderwijs.

Onderwijsportaal.nl is een portal met informatie over het onderwijs.
Voor smartphones gebruikt u Onderwijsportaal.eu.
Logo onderwijsportaal Vaak kunt u de web-sites direct vinden door trefwoorden in te tikken met .nl erachter.
Klik hier voor particulier onderwijs
 

Toelichting op de menustructuur

  Particulier onderwijs
biedt een overzicht van particuliere opleidingen, zoals het basisonderwijs en de particuliere scholen voor het voortgezet onderwijs. Voor elk is ook informatie per stad beschikbaar. MBO-informatie staat op particulier-beroepsonderwijs.nl en HBO-informatie op particulier-hogeronderwijs.nl.
     
      Universiteit en MBA
geeft toegang tot universitaire opleidingen zoals de bachelor, de master en het hoger beroepsonderwijs. Maar er is ook uitgebreide informatie over de pre-master, de topmaster en de lerarenopleiding. Op al deze sites vindt u zowel informatie over het regulier als het particulier onderwijs. Voor buitenlandse universiteiten kunt u naar de European portal met private-universities.
 
  HBO en MBO
presenteert de diverse soorten scholen op MBO-niveau of HBO-niveau die opleidingen aanbieden en instituten die cursussen aanbieden in het particuliere of publieke domein. Dat geldt voor voor het voltijdonderwijs met als aparte pagina een overzicht van deeltijdopleidingen.
     
    weerspiegeling1 weerspiegeling1    
      Studenten & Internationaal
Algemene info over studie en stages. Bovendien info over studeren in het buitenland of stages in het buitenland. Gun jezelf een jaar in het buitenland. De buitenlandse universiteiten kun je hier ook vinden. Als extra is de pagina vakdidactiek ingebouwd.
 
  Opleidingen & Cursussen
geeft toegang tot de lerarenopleidingen en de vakdidactiek. Verder zijn er opleidingen, zoals de AD, de BBA en de MBA. MBA staat ook voor Moderne BedrijfsAdministratie. Voorts zijn er speciale programma's voor senioren en cursussen voor volwassenen.
     
      Leermiddelen
De mooiste leermiddelen zijn de games en simulaties. Maar deze zijn slechts in beperkte mate beschikbaar. Wel zijn er lesmethodes en computerprogrammas voor specifieke leerdoelen. Naast de uitgeverijen, vind je ook hier toegang tot de vakdidactiek.
 
  Onderwijs-en-banen.nl
biedt uitgebreide info over alle portals waar Onderwijsportaal mee samenwerkt. Deze site ondersteunt Vacatures-onderwijs.nl.
     
 
Rechtsbijstand en huurrecht
Infocentrum wettelijke aansprakelijkheid
Info bindend studieadvies
Info financiën via DUO
Info huurrecht
 
Baan in het onderwijs?
Vacatures Onderwijs
Info Studiefinanciering
Studieleenstelsel
 
Werktuigbouwkunde
Afstudeerstage bij GBS
 
Info over de webmaster
Fons Vernooij
Info universitair onderwijs?
Universitair onderwijs
 
Extra informatie
DEK•BED-discounter.nl
SEO-SNEL.nl: marketing
 
 
---
Begin | Sitemap | Informatie | Universiteit en MBA 
 Vacatures in het onderwijs
---
 
Bent u actief in het aanbieden van onderwijs?
Dan hoort u thuis op het Onderwijsportaal. Kies één of meer websites die het meest aantrekkelijk zijn voor uw PR-activiteiten. Kijk vervolgens naar de voordelen die het biedt om u aan te melden.

Wilt u een jaar lang exposure voor een aantrekkelijke prijs?
Meld u dan voor deze website. Prijs per vermelding: € 80- per jaar (ex BTW).
Prijs per bedrijfsbanner: € 150,- per jaar (ex BTW).
Bij vermeldingen of banners op meer websites, krijgt u korting.
Nog geen banner? Dan maken wij die gratis!

Mocht u interesse hebben dan vernemen wij dit graag via de webmaster van het onderwijsportaal

Toelichting op het Onderwijsportaal.

Het Onderwijsportaal is in 1999 opgericht als instrument om informatie te geven over studie en werk door gebruik te maken van hyperlinks. Ons uitgangangspunt is dat u de web-sites direct kunt vinden door trefwoorden in te tikken met .nl erachter. Om die reden is een groot aantal domeinnamen geregistreerd.

Voor smartphones kun u naar m.onderwijsportaal.nl. Voor deze aparte portal is een aparte domeinnaam geregistreerd: onderwijsportaal.eu. Feitelijk zijn er dus twee entrees tot de smartphone-site van het onderwijsportaal: onderwijsportaal.eu en m.onderwijsportaal.nl.

Voor de particuliere sector zijn veel namen geboekt, zoals Particulier Onderwijs, Particulier Beroepsonderwijs, Particulier Hogeronderwijs en Particuliere Scholen. Steeds kunt u de juiste pagina vinden door trefwoorden in te tikken en daar .nl achter te plaatsen. Voor de computer kan dat door een streepje te plaatsen achter particulier: particulier-onderwijs.nl, particulier-beroepsonderwijs.nl, particulier-hogeronderwijs.nl, particuliere-scholen.nl. Voor de smartphone kun u het streepje weglaten, behalve bij particulier-onderwijs.nl: particulierberoepsonderwijs.nl, particulierhogeronderwijs.nl, particulierescholen.nl.

Voor het Onderwijsportaal staat de leraar centraal en daarmee ook de lerarenopleiding. Een overzicht van alle lerarenopleidingen is te vinden op de portal lerarenopleidingen.nl. Hier staan in eerste instantie de opleidingen voor de basisvorming, dus de pabo inclusief de academische of universitaire pabo waarbij de pabo wordt aangevuld met een bachelor onderwijskunde aan de universiteit. Voorts staan er de hbo-instellingen die de tweedegraads lerarenopleidingen verzorgen. Alle opleidingen die bevoegdheden opleveren voor het voortgezet onderwijs staan hier vermeld. Ook de conservatoria die opleidingen tot docent muziek verzorgen, zijn opgenomen op deze pagina.

Voor het eerstegraads gebied is in principe een aparte website: master-of-education.nl. Maar om de bezoeker te helpen zijn de universitaire lerarenopleidingen ook opgenomen op de pagina lerarenopleidingen.nl zodat iedereen snel de lerarenopleiding kan vianden die hij zoekt. Dat kan zijn een opleiding als leraar wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie of verzorging, of een opleiding als leraar aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie of M&O dan wel een opleiding als leraar Engels, Frans, Duits, Spaans of Nederlands.

Ook voor de lerarenopleidingen is een aparte site voor smartphones: lerarenopleiding.nl. Het aantal sites voor de smartphone is wat geringer dan voor de computer. Daar is nog een aparte site voor de universitaire c.q. academische pabo waarvoor ook de domeinnamen universitaire-pabo.nl en academische-pabo.nl zijn geregistreerd. Ook is er een aparte site voor de kopopleiding die de HBO-instellingen verzorgen om een tweedegraads of een eerstegraads diploma te verwerven: kopopleiding.nl.

Voor de nascholing is er nog een extra ingang via lerarenacademies op de site koplopleiding.nl. Dat zijn eigenlijk maar een beperkt aantal opleidingen, maar ze zijn wel van belang omdat de professionalisering van de docenten een zaak van blijvend belang is.

Voor alle docenten is er dan nog de site www.vakdidactiek.nl. Deze site geeft allerlei ingangen tot de vakdidactiek van de afzonderlijke vakken in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs, het MBO of het HBO. Voor bedrijfseconomie en M & O is er nog een aantal specifieke sites met eigen domeinnamen: www.vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl, www.bedrijfseconomische-begrippen.nl en www.bedrijfseconomische-modellen.nl.
 
Copyright en Bedrijfsgegevens
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Copyright foto's © 2018 by Diana Vernooij.
Wij volgen de Google-policy (Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de selectie van advertenties door Google en de verwerking van informatie.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document.

 
Onderwijs-En-Banen.nl
Portal Onderwijs En Banen
 
Middelbaar en Hoger beroepsonderwijs
IVA Business School
IVA Business School
---
Linnartz Opleidingen
Creatieve opleidingen
---
Hogeschool NIFA
Hogeschool NIFA: MBA / SPD
---
The New School
The New School
---
Hogeschool Tio
Tio: HBO bachelor
---
KronenburgH MEAO
KronenburgH in Den Haag
---
NHA: MBO-opleidingen
Beroepscursussen
---
 
App Onderwijs-en-banen
Download de App