Sites voor Smartphones
Laatste update Blogs: 24 april 2024.
blauwe lijn
Onderwijsportaal
Index Blogs Onderwijsportaal.nl Contact
Particuliere Scholen VO
blauwe lijn
Onderwijsportaal > Blogs > Particuliere Scholen VO > Informatie
blauwe lijn

Huiswerkbegeleiding door huiswerkinstituten

Datum: 13-februari 2022
 

Een aparte vorm van particulier onderwijs is de verzorging van huiswerkbegeleiding. De huiswerkbegeleiding kan door kleine organisaties plaatsinden of zelfs door individuen die een eigen huiswerkinstituut hebben opgericht. Soms is dat in hun eigen huis of bij een buurtorganisatie.

Huiswerkinstituten die huiswerkbegeleiding verzorgen

Maar huiswerkbegeleiding kan ook verzorgd worden door een grote organisatie voor huiswerkbegeleiding, zoals Lyceo. Zij hebben over het hele land huiswerkinstituten. Deze hebben vaak een overeenkomst met de plaatselijke scholen voor het reguliere onderwijs. De huiswerkinstituten huren daar schoolruimtes voor ondersteuning van kinderen van die school. Uiteraard moet ouders daar apart voor betalen.

Scholen voor particulier voortgezet onderwijs

In Nederland zijn een aantal organisaties actief in het particulier voortgezet onderwijs. Deze verzorgen geen huiswerkbegeleiding, maar wel examentraining. Dat zijn onder andere Luzac, Winford en Infinity College. Daarnaast zijn ook De Nieuwe School, Instituut Blankestijn en Winford Academy Breda actief, alsmede specialistische scholen zoals Maupertuus.

Deze scholen voor particulier onderwijs bieden leerlingen die gezakt zijn voor het eindexamen, of voor wie het voortgezet onderwijs niet activerend genoeg is de voorbereiding op de eindexamens aan. Deze eindexamenvoorbereiding is ook een vorm van huiswerkbegeleiding.

Nadere informatie over het particulier VO c.q. voortgezet onderwijs

Informatie over deze particuliere scholen zoals Winford, Luzac, Infiity en de andere scholen is verkrijgbaar via de pagina particuliere-scholen.nl, onderdeel van dit onderwijsportaal. Op deze site staan de scholen geordend per vestiging met directe links naar de belangrijke pagina's op de websites van de scholen voor particulier voortgezet onderwijs zelf.

Voor uitvoerige informatie per locatie van de diverse scholen voor particulier voortgezet onderwijs kunt u overigens ook gaan naar de site van ParticulierOnderwijsNederland. In het overzicht dat zij bieden, is het mogelijk om de locaties aan te vinken en de gegevens per locatie te vergelijken.

Privéschool of Huiswerkinstituut

Soms gebruikt men de term 'privéschool' in plaats van 'huiswerkinstituut'. Maar dat is niet juist. Als het gaat om individueel onderwijs is er eigenlijk meer sprake van bijles. Dat is bij de huiswerkinstituten niet het geval. Zij verzorgen in kleine groepen directe ondersteuning bij de lessen die op een reguliere school verzorgd worden.

 
blauwe lijn
 
blauwe lijn
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan vernemen wij dit graag via de webmaster.
 
blauwe lijn
Onderwijsportaal  |  Particulier Onderwijs Nederland
blauwe lijn
Begin  |  Sitemap onderwijsportaal  |  Informatie
blauwe lijn
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt).
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW# 8532.22.
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW# 106.36.025
E-mail: Webmaster.

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document

 
Vakdidactiek
Blogs Vakdidactiek