Sites voor Smartphones
 
Particulier VMBO, HAVO
en VWO
NHA
NHA: vmbo, havo en vwo
blauwe lijn
De Nieuwe School
Welkom in Amsterdam
blauwe lijn
Winford HAVO-VWO
Winford heeft 8 locaties
blauwe lijn
Bijlesnu
Bijlesnu.nl: losse bijlessen
blauwe lijn
Luzac
18 Luzac vestigingen
blauwe lijn
 
Particulier Basisonderwijs
Winford Basisonderwijs
Winford heeft 9 scholen
blauwe lijn
Bijlesnu
Bijlesnu.nl: losse bijlessen
blauwe lijn
Plaats een banner of link!
 
Laatste update onderwijsportaal.nl: 2 juli 2024.
Home Engelse vlag   BLOGS Contact
ONDERWIJSPORTAAL.NL
Particulier
onderwijs
Vakdidactiek HBO
& MBO
Universiteit
& MBA
Opleidingen
& Cursussen
Studenten &
Internationaal
blauwe lijn
Home Tips?

Het Onderwijsportaal
uitgebreide informatie over het onderwijs

Homepage Onderwijsportaal: sites voor het particulier en publiek onderwijs.

Onderwijsportaal.nl is een portal met informatie over het onderwijs.
Voor smartphones gebruikt u Onderwijsportaal.eu.
Logo onderwijsportaal Vaak kunt u de web-sites direct vinden door trefwoorden in te tikken met .nl erachter.
Klik hier voor particulier onderwijs
 

Toelichting op de menustructuur

  Particulier onderwijs
biedt een overzicht van particuliere opleidingen, zoals het basisonderwijs en de particuliere scholen voor het voortgezet onderwijs. Voor elk is ook informatie per stad beschikbaar. MBO-informatie staat op particulier-beroepsonderwijs.nl en HBO-informatie op particulier-hoger-onderwijs.nl.
     
      Vakdidactiek
De essenties van goed onderwijs liggen vast in de toepassing van vakdidactiek. De mooiste leermiddelen zijn de games en simulaties. Maar deze zijn slechts in beperkte mate beschikbaar. Wel zijn er lesmethodes en computerprogrammas voor specifieke leerdoelen.
 
  HBO & MBO
presenteert de diverse soorten scholen op MBO-niveau of HBO-niveau die opleidingen aanbieden en instituten die cursussen aanbieden in het particuliere of publieke domein. Dat geldt voor voor het voltijdonderwijs met als aparte pagina een overzicht van deeltijdopleidingen.
     
    weerspiegeling1 weerspiegeling1    
      Universiteit & MBA
geeft toegang tot universitaire opleidingen zoals de bachelor, de master en het hoger beroepsonderwijs. Maar er is ook uitgebreide informatie over de pre-master, de topmaster en de lerarenopleiding. Op al deze sites vindt u zowel informatie over het regulier als het particulier onderwijs.
 
  Opleidingen & Cursussen
geeft toegang tot de lerarenopleidingen en de vakdidactiek. Verder zijn er opleidingen, zoals de AD, de BBA en de MBA. MBA staat ook voor Moderne BedrijfsAdministratie. Voorts zijn er speciale programma's voor senioren en cursussen voor volwassenen.
     
      Studenten & Internationaal
Algemene info over studie en stages. Bovendien info over studeren in het buitenland of stages in het buitenland. Gun jezelf een jaar in het buitenland. De buitenlandse universiteiten kun je hier ook vinden.
 
 
Rechtsbijstand en huurrecht
Informatiecentrum
rechtsbijstandsverzekering
Huurrecht voor studenten
Onderhuren als student
Gratis juridische voorbeeldbrieven
 
Infocentrum wettelijke aansprakelijkheid
Info bindend studieadvies
Info financiën via DUO
Info huurrecht
 
Werktuigbouwkunde
Afstudeerstage bij GBS
 
Info Studiefinanciering
Studieleenstelsel
 
ChatGPT: tijdelijk gratis
ChatGPT
Open AI blog ChatGPT
(november 2022)
Toegang tot ChatGPT
(alleen Chrome of Android)
Kies "Playground"
(Start op Chrome met:
openai.com/blog/chatgpt/
Toegang tot InstructGPT
(januari 2022)
Toegang tot GPT-3
(maart 2021)
Open AI
 
Info over de webmaster
Fons Vernooij
Info vakdidactiek
Universitair onderwijs
 
Extra informatie
DEK•BED-discounter.nl
SEO-SNEL.nl: marketing
 
Vacatures
images/logo-vacaturesinhetonderwijs.png
Vacatures in het onderwijs
Vacature in het onderwijs
MeesterBaan
Meesterbaan
 
 
 
blauwe lijn
Begin | Sitemap | Informatie | Universiteit en MBA 
 Vacatures in het onderwijs | Vacatures onderwijs bij Meesterbaan
blauwe lijn
 
Bent u actief in het aanbieden van onderwijs?
Dan hoort u thuis op het Onderwijsportaal. Kies één of meer websites die het meest aantrekkelijk zijn voor uw PR-activiteiten. Kijk vervolgens naar de voordelen die het biedt om u aan te melden.

Wilt u een jaar lang exposure voor een aantrekkelijke prijs?
Meld u dan voor deze website.
Prijs per vermelding: € 80- per jaar (ex BTW).
Prijs per bedrijfsbanner: € 150,- per jaar (ex BTW).
Bij vermeldingen of banners op meer websites, krijgt u korting.
Nog geen banner? Dan maken wij die gratis!

Mocht u interesse hebben dan vernemen wij dit graag via de webmaster van het onderwijsportaal

Toelichting op het Onderwijsportaal.

Het Onderwijsportaal is in 1999 opgericht als instrument om informatie te geven over studie en werk door gebruik te maken van hyperlinks. Ons uitgangangspunt is dat u de web-sites direct kunt vinden door trefwoorden in te tikken met .nl erachter. Om die reden is een groot aantal domeinnamen geregistreerd.

Voor smartphones kun u naar m.onderwijsportaal.nl. Voor deze aparte portal is een aparte domeinnaam geregistreerd: onderwijsportaal.eu. Feitelijk zijn er dus twee entrees tot de smartphone-site van het onderwijsportaal: onderwijsportaal.eu en m.onderwijsportaal.nl.

Voor de particuliere sector zijn veel namen geboekt, zoals Particulier Onderwijs, Particulier Beroepsonderwijs, Particulier Hogeronderwijs en Particuliere Scholen. Steeds kunt u de juiste pagina vinden door trefwoorden in te tikken en daar .nl achter te plaatsen. Voor de computer kan dat door een streepje te plaatsen achter particulier: particulier-onderwijs.nl, particulier-beroepsonderwijs.nl, particulier-hoger-onderwijs.nl, particuliere-scholen.nl. Voor de smartphone kun u het streepje weglaten, behalve bij particulier-onderwijs.nl: particulierberoepsonderwijs.nl, particulierhogeronderwijs.nl, particulierescholen.nl.

Voor het Onderwijsportaal staat de leraar centraal en daarmee ook de lerarenopleiding. Een overzicht van alle lerarenopleidingen is te vinden op de portal lerarenopleidingen.nl. Hier staan in eerste instantie de opleidingen voor de basisvorming, dus de pabo inclusief de academische of universitaire pabo waarbij de pabo wordt aangevuld met een bachelor onderwijskunde aan de universiteit. Voorts staan er de hbo-instellingen die de tweedegraads lerarenopleidingen verzorgen. Alle opleidingen die bevoegdheden opleveren voor het voortgezet onderwijs staan hier vermeld. Ook de conservatoria die opleidingen tot docent muziek verzorgen, zijn opgenomen op deze pagina.

Voor het eerstegraads gebied is in principe een aparte website: master-of-education.nl. Maar om de bezoeker te helpen zijn de universitaire lerarenopleidingen ook opgenomen op de pagina lerarenopleidingen.nl zodat iedereen snel de lerarenopleiding kan vianden die hij zoekt. Dat kan zijn een opleiding als leraar wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie of verzorging, of een opleiding als leraar aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie of M&O dan wel een opleiding als leraar Engels, Frans, Duits, Spaans of Nederlands.

Voor de nascholing is er nog een extra ingang via lerarenacademies op de site koplopleiding.nl. Dat zijn eigenlijk maar een beperkt aantal opleidingen, maar ze zijn wel van belang omdat de professionalisering van de docenten een zaak van blijvend belang is.

Voor alle docenten is er dan nog de site www.vakdidactiek.nl. Deze site geeft allerlei ingangen tot de vakdidactiek van de afzonderlijke vakken in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs, het MBO of het HBO. Voor bedrijfseconomie en M & O is er nog een aantal specifieke sites met eigen domeinnamen: www.vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl, www.bedrijfseconomische-begrippen.nl en www.bedrijfseconomische-modellen.nl.
 
Copyright en Bedrijfsgegevens
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Copyright foto's © 2018 by Diana Vernooij.
Wij volgen de Google-policy (Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de selectie van advertenties door Google en de verwerking van informatie.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document.

 
Middelbaar en Hoger beroepsonderwijs
NHA: MBO-opleidingen
Beroepsopleidingen
blauwe lijn
IVA Business School
IVA Business School
blauwe lijn
TMO Fashion Business School
A Fashion Business School
blauwe lijn
The New School
The New School
blauwe lijn
TIO Business School
Tio: HBO bachelor
blauwe lijn
KronenburgH MEAO
KronenburgH in Den Haag
blauwe lijn
 
Cursussen
NHA
Hobbycursussen
Typetuin
Online begeleiding
blauwe lijn
Plaats een banner of link!