Sites voor Smartphones
 
Onderwijs-En-Banen.nl
Portal Onderwijs En Banen
 
Particulier VMBO, HAVO
en VWO
De Nieuwe School
De Nieuwe School: Amsterdam
---
Winford HAVO-VWO
Winford heeft 6 locaties
---
Luzac
17 Luzac vestigingen
---
NHA
NHA: Voordeligste studies
Particulier Basisonderwijs
Florencius
Amstelveen / Laren
---
Onze Toekomst
Onze Toekomst in Amsterdam
---
Winford Basisonderwijs
Winford heeft 6 locaties
---
Plaats een banner of link!
Laatste update www.onderwijsportaal.nl: 14 januari 2017.
  Sectie van onderwijs-en-banen.nl  
Home ONDERWIJSPORTAAL.NL Contact
Particulier
onderwijs
Opleidingen Instellingen Studenten Docenten Leermiddelen
---
Home Tips?

Homepage Onderwijsportaal.nl

Homepage Onderwijsportaal: sites voor het particulier en publiek onderwijs.

Onderwijsportaal.nl is een portal met informatie over het onderwijs.

Voor smartphones gebruikt u Onderwijsportaal.eu.
Logo onderwijsportaal Ons uitgangangspunt is dat u de web-sites direct kunt vinden door trefwoorden in te tikken met .nl erachter.
Klik hier voor particulier onderwijs als belangrijkste informatiepagina
 

Toelichting op de menustructuur

  Particulier onderwijs
biedt een overzicht van particuliere opleidingen. Hier kunt u verder naar het basisonderwijs en naar de particuliere scholen voor het voortgezet onderwijs. Voor elk is meer informatie per stad beschikbaar. MBO-informatie staat op particulier-beroepsonderwijs.nl en HBO-informatie op particulier-hogeronderwijs.nl.
     
      Opleidingen
geeft toegang tot een reeks van opleidingen gericht op een bepaald soort diploma, zoals de BBA en de MBA. MBA staat ook voor Moderne BedrijfsAdministratie. Voorts zijn er speciale programma's voor senioren. Uitgebreide info over bachelor en master vind je via universiteit.nl
 
  Instellingen
presenteert de diverse soorten scholen en instituten die opleidingen of cursussen aanbieden in het particuliere of publieke domein. Dat geldt zowel voor het voltijd- als deeltijdonderwijs. Maar ook de instellingen die een post-hbo programma aanbieden kun je hier vinden.
     
      Studenten
Algemene info over studie en stages. Bovendien info over verblijf in het buitenland via stages of studie. Het is lastig in te bouwen in reguliere programma's, maar als je jezelf tijd gunt, kun je gewoon een half jaar of een jaar naar het buitenland gaan om jezelf te ontwikkelen.
 
  Docenten
omvat een opsomming van alle opleidingen tot leraar: de tweedegraads lerarenopleiding, de pabo's en de academische pabo's. Ook biedt deze optie toegang tot vakdidactiek van alle vakken. Over de eerstegraads-opleidingen is info beschikbaar via universiteit.nl.
     
      Leermiddelen
De mooiste leermiddelen zijn de games en simulaties. Maar deze zijn slechts in beperkte mate beschikbaar. Wel zijn er lesmethodes en computerprogrammas voor specifieke leerdoelen. Naast de uitgeverijen, vind je ook hier toegang tot de vakdidactiek.
 
  Onderwijs-en-banen.nl
biedt uitgebreide info over alle portals waar Onderwijsportaal mee samenwerkt. Deze site ondersteunt: Banen-per-stad.nl voor het bedrijfsleven, Vacature-gezocht.nl voor de publieke sectoren en Vacatures-onderwijs.nl voor het onderwijs.
     
 
Baan in het onderwijs?
Vacatures Onderwijs
Baan in de publieke sector?
Vacature Gezocht
Steun onze voorstellingen
Info DeOnderneming
Het acteurscollectief
Info Studiefinanciering
Studieleenstelsel
Portals in België
Volwassenen en onderwijs
Info over de webmaster
Fons Vernooij
Info universitair onderwijs?
universiteit.nl
Baan in het bedrijfleven?
Banen per stad
 
---
Begin | Sitemap | Universiteit.nl | Vacatures-onderwijs.nl | Banen-per-stad.nl | Informatie
---
 
Bent u actief in het aanbieden van onderwijs?
Dan hoort u thuis op het Onderwijsportaal. Kies één of meer websites die het meest aantrekkelijk zijn voor uw PR-activiteiten. Kijk vervolgens naar de voordelen die het biedt om u aan te melden.

Wilt u een jaar lang exposure voor een aantrekkelijke prijs?
Meld u dan voor deze website. Prijs per vermelding: € 80- per jaar (ex BTW).
Prijs per bedrijfsbanner: € 150,- per jaar (ex BTW).
Bij vermeldingen of banners op meer websites, krijgt u korting.
Nog geen banner? Dan maken wij die gratis!

Mocht u interesse hebben dan vernemen wij dit graag via de webmaster van het onderwijsportaal

Toelichting op het Onderwijsportaal.

Het Onderwijsportaal is in 1999 opgericht als instrument om informatie te geven over studie en werk door gebruik te maken van hyperlinks. Ons uitgangangspunt is dat u de web-sites direct kunt vinden door trefwoorden in te tikken met .nl erachter. Om die reden is een groot aantal domeinnamen geregistreerd.

Voor smartphones kun u naar m.onderwijsportaal.nl. Voor deze aparte portal is een aparte domeinnaam geregistreerd: cyberonderwijs.nl. Maar u kunt de smartphone-site voor het onderwijsportaal ook vinden door gebruik te maken van de .eu extensie. Via onderwijsportaal.eu komt u ook in de smartphone-site. Feitelijk zijn er dus drie entrees tot de smartphone-site van het onderwijsportaal: onderwijsportaal.eu, m.onderwijsportaal.nl en cyberonderwijs.nl.

Voor de particuliere sector zijn veel namen geboekt, zoals Particulier Onderwijs, Particulier Beroepsonderwijs, Particulier Hogeronderwijs en Particuliere Scholen. Steeds kunt u de juiste pagina vinden door trefwoorden in te tikken en daar .nl achter te plaatsen. Voor de computer kan dat door een streepje te plaatsen achter particulier: particulier-onderwijs.nl, particulier-beroepsonderwijs.nl, particulier-hogeronderwijs.nl, particuliere-scholen.nl. Voor de smartphone kun u het streepje weglaten, behalve bij particluier-onderwijs.nl: particulierberoepsonderwijs.nl, particulierhogeronderwijs.nl, particulierescholen.nl.

Voor het Onderwijsportaal staat de leraar centraal en daarmee ook de lerarenopleiding. Een overzicht van alle lerarenopleidingen is te vinden op de portal lerarenopleidingen.nl. Hier staan in eerste instantie de opleidingen voor de basisvorming, dus de pabo inclusief de academische of universitaire pabo waarbij de pabo wordt aangevuld met een bachelor onderwijskunde aan de universiteit. Voorts staan er de hbo-instellingen die de tweedegraads lerarenopleidingen verzorgen. Alle opleidingen die bevoegdheden opleveren voor het voortgezet onderwijs staan hier vermeld. Ook de conservatoria die opleidingen tot docent muziek verzorgen, zijn opgenomen op deze pagina.

Voor het eerstegraads gebied is in principe een aparte website: master-of-education.nl. Maar om de bezoeker te helpen zijn de universitaire lerarenopleidingen ook opgenomen op de pagina lerarenopleidingen.nl zodat iedereen snel de lerarenopleiding kan vianden die hij zoekt. Dat kan zijn een opleiding als leraar wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie of verzorging, of een opleiding als leraar aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie of M&O dan wel een opleiding als leraar Engels, Frans, Duits, Spaans of Nederlands.

Ook voor de lerarenopleidingen is een aparte site voor smartphones: lerarenopleiding.nl. Het aantal sites voor de smartphone is wat geringer dan voor de computer. Daar is nog een aparte site voor de universitaire c.q. academische pabo waarvoor ook de domeinnamen universitaire-pabo.nl en academische-pabo.nl zijn geregistreerd. Ook is er een aparte site voor de kopopleiding die de HBO-instellingen verzorgen om een tweedegraads of een eerstegraads diploma te verwerven: kopopleiding.nl.

Voor de nascholing is er nog een extra ingang via lerarenacademies op de site koplopleiding.nl. Dat zijn eigenlijk maar een beperkt aantal opleidingen, maar ze zijn wel van belang omdat de professionalisering van de docenten een zaak van blijvend belang is.

Voor alle docenten is er dan nog de site www.vakdidactiek.nl. Deze site geeft allerlei ingangen tot de vakdidactiek van de afzonderlijke vakken in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs, het MBO of het HBO. Voor bedrijfseconomie en M & O is er nog een aantal specifieke sites met eigen domeinnamen: www.vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl, www.bedrijfseconomische-begrippen.nl en www.bedrijfseconomische-modellen.nl.
Kijk ook eens bij universiteit.nl
 
Copyright en Bedrijfsgegevens
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen de Google-policy (Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet verantwoordelijk
voor het selecteren van de advertenties van Google en de verwerking van de informatie.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025
Webmaster

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document.

 
App Onderwijs-en-banen
Download de App
 
Middelbare beroepsopleidingen
KronenburgH MEAO
KronenburgH in Den Haag
---
NHA: MBO-opleidingen
500 kansen op een
nieuwe toekomst
---
Hoger beroepsonderwijs
Linnartz Opleidingen
Creatieve opleidingen
---
Hogeschool NIFA
Hogeschool NIFA:
MBA / SPD
---
The New School
The New School:
kleinste HBO
---
TIO university of a.s.
TIO: HBO bachelor
in 3 jaar!
---
NCOI-opleidingen
NCOI: Opleidingen, Trainingen
---