Sites voor Smartphones
Laatste update Blogs: 12 maart 2024.
blauwe lijn
Blogs Onderwijsportaal
Home Blogs Onderwijsportaal.nl Contact
Vakdidactiek Particulier
Basisonderwijs
Particulier
Beroepsnderwijs
Particulier
Hoger Onderwijs
Particuliere
Scholen VO
blauwe lijn
Onderwijsportaal > Overzicht van alle blogberichten
blauwe lijn

Overzicht van blog-berichten

Titel van het blog
 
Informatie vakdidactiek
 Overzicht blogs vakdidactiek
 Zeven invalshoeken voor vakdidactiek (achtergrondinformatie)
 1. Becommentariëren en verbeteren van bestaande lesprogramma
 2. Beschrijven van de mentale voorstelling die docenten hebben van hun vak
    - Voorbeeld 2.a De namen van leerlingen leren
 3. Expliciteren van het instructieproces tijdens het onderwijs
    - Voorbeeld 3.a De vele talen van de wiskunde
    - Voorbeeld 3.b Goed lezen bestaat uit drie onderdelen
    - Voorbeeld 3.c Het verborgen PAD
    - Voorbeeld 3.d Het gebruik van eenheden
    - Voorbeeld 3.e Verpleegkundig rekenen bijvoorbeeld;
 4. Stimuleren van de motivering van leerlingen door de vorm van het aanbod
 5. Bevorderen van de zelfsturing van leerlingen door eigen organisatie van het
     onderwijs
 6. Analyseren van problemen die leerlingen hebben met de lesstof
    - Voorbeeld 6.a Rekenen met procenten
 7. Onderzoek naar mentale modellen van leerlingen
    - Voorbeeld 7.a Onderzoek via hardop-denk-sessies
    - Voorbeeld 7.b Op zoek naar gokstrategieën.
    - Voorbeeld 7.c Wanneer ken je een hoofdstuk?
 
Andere blogs over de invalshoeken verschijnen later.
 
Informatie particulier basisonderwijs
 Algemene info over het particulier basisonderwijs
 Kinderboekencampagnes
 
Informatie particuliere scholen VO
 Algemene info over het particulier voortgezet onderwijs
 Huiswerkbegeleiding door huiswerkinstituten
 
Informatie particulier beroepsonderwijs
 Algemene info over het particulier beroepsonderwijs
 Het particulier beroepsonderwijs
 De site Particulier Beroepsonderwijs
 Onderwijsinstellingen die particulier beroepsonderwijs aanbieden
 Adverteren via de site Particulier Beroepsonderwijs
 
Informatie particulier hoger onderwijs
 Algemene info over het particulier hoger onderwijs
 Het particulier hoger onderwijs
 De site Particulier Hoger Onderwijs
 Onderwijsinstellingen die particulier hoger onderwijs aanbieden
 Adverteren via de site Particulier Hoger Onderwijs
 
blauwe lijn
 
blauwe lijn
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan vernemen wij dit graag via de webmaster.
 
blauwe lijn
Onderwijsportaal  |  Particulier Onderwijs Nederland
blauwe lijn
Begin  |  Sitemap onderwijsportaal  |  Informatie
blauwe lijn
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt).
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW# 8532.22.
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW# 106.36.025
E-mail: Webmaster.

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document

 
Vakdidactiek
Blogs Vakdidactiek