Sites voor Smartphones
Laatste update Blogs: 24 april 2024.
blauwe lijn
Onderwijsportaal
Home Blogs Onderwijsportaal.nl Contact
Vakdidactiek Particulier
Basisonderwijs
Particulier
Beroepsnderwijs
Particulier
Hoger Onderwijs
Particuliere
Scholen VO
blauwe lijn
Onderwijsportaal > Blogs > Particuliere Scholen VO > Informatie
blauwe lijn

Overzicht blog-berichten Particulier Voortgezet Onderwijs (VO)

Datum Titel van het blog                                        
  Start  Informatie over het particulier voortgezet onderwijs
13 feb. 2022  Huiswerkbegeleiding door huiswerkinstituten
 

Informatie over het particulier voortgezet onderwijs (VO)

 

Informatie over het particulier voortgezet onderwijs kan gaan over de betekenis van het particulier voortgezet onderwijs. Maar het kan ook gaan over de feitelijke gegevens over de scholen voor particulier voortgezet onderwijs.

Feitelijke gegevens over het particulier voortgezet onderwijs

In Nederland zijn een aantal organisaties actief in het particulier voortgezet onderwijs. Dat zijn met name Luzac, Winford en Infinity College. Daarnaast zijn ook De Nieuwe School, Instituut Blankestijn en Winford Academy Breda actief, alsmede specialistische scholen zoals Maupertuus. Zij bieden vooral de reguliere programma's, maar bieden ook de laatste twee jaar voorbereiding op de eindexamens aan.

Informatie over de feitelijke gegevens van Winford, Luzac, Infiity en de andere scholen is verkrijgbaar via de pagina particuliere-scholen.nl. Deze site is onderdeel van dit onderwijsportaal. Op deze pagina staan de scholen geordend per vestiging met diep-links naar de belangrijke pagina's op de websites van de scholen voor particulier voortgezet onderwijs zelf.

Informatie per locatie van de particuliere scholen

Voor uitvoerige informatie per locatie van de diverse scholen voor particulier voortgezet onderwijs kunt u gaan naar de site van ParticulierOnderwijsNederland. In het overzicht dat zij bieden, is het mogelijk om de locaties aan te vinken en de gegevens per locatie te vergelijken.

Voor zover het gaat om de betekenis van het particulier voortgezet onderwijs gaat het om de opzet en financiering van dit type onderwijs. De opzet is klassikaal, maar de klassen zijn klein. Daardoor is er veel aandacht voor de afzonderlijke kinderen en hun specifieke kwaliteiten. Juist door die kleine klassen kunnen leerlingen individueel veel aandacht krijgen en aangepaste werkvormen toepassen.

Financiering van het particulier voortgezet onderwijs

De financiering van het particulier voortgezet onderwijs vindt plaats via bijdragen van de ouders. De school met alle voorzieningen en docenten moet uit deze bijdragen betaald worden. Het particulier onderwijs krijgt geen subsidie van de overheid en daardoor beloopt het schoolgeld circa € 25.000 tot € 30.000 per jaar. De exacte bedragen zijn te vinden op de site van ParticulierOnderwijsNederland.

Privéschool of Particulier onderwijs?

Soms gebruikt men de term 'privéschool' in plaats van 'particulier onderwijs'. Maar die laatste term komt teveel overeen met de term 'privéonderwijs' ofwel individueel onderwijs. Dat is bij het particulier onderwijs niet het geval. Eigenlijk valt 'privéonderwijs' meer samen met bijlessen die ouders voor hun kinderen inkopen (zie de blog 'Huiswerkbegeleiding').

 
blauwe lijn
 
blauwe lijn
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan vernemen wij dit graag via de webmaster.
 
blauwe lijn
Onderwijsportaal  |  Particulier Onderwijs Nederland
blauwe lijn
Begin  |  Sitemap onderwijsportaal  |  Informatie
blauwe lijn
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt).
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW# 8532.22.
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW# 106.36.025
E-mail: Webmaster.

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document

 
Vakdidactiek
Blogs Vakdidactiek