Sites voor Smartphones
Laatste update Blogs: 12 maart 2024.
blauwe lijn
Onderwijsportaal
Home Blogs Onderwijsportaal.nl Contact
Vakdidactiek Particulier
Basisonderwijs
Particulier
Beroepsnderwijs
Particulier
Hoger Onderwijs
Particuliere
Scholen VO
blauwe lijn
Onderwijsportaal > Blogs > Particulier Basisonderwijs > Informatie
blauwe lijn

Overzicht blog-berichten Particulier Basisonderwijs

Datum Titel van het blog                                        
  Start  Informatie over het particulier basisonderwijs
17 aug. 2022  Kinderboekencampagnes
 

Informatie over het Particulier Basisonderwijs.

 

Informatie over het particulier basisonderwijs bestaat uit twee delen: de betekenis van het particulier basisonderwijs en de feitelijke gegevens over de scholen voor particulier basisonderwijs, zoals Winford en Florencius.

Feitelijke gegevens over het particulier basisonderwijs

Informatie over de feitelijke gegevens is verkrijgbaar via de pagina particulier-basisonderwijs.nl, onderdeel van dit onderwijsportaal. Op deze pagaina staan diep-links om direct de belangrijke pagina's op de websites van de scholen voor particulier basisonderwijs te bezoeken.

Uitvoerige informatie per locatie van de diverse scholen voor particulier basisonderwijs staat op de site van ParticulierOnderwijsNederland. In het overzicht dat zij bieden, is het mogelijk om de locaties aan te vinken en de gegevens per locatie te vergelijken.

De betekenis van het particulier basisonderwijs

Voor zover het gaat om de betekenis van het particulier basisonderwijs gaat het om de opzet en financiering van dit type onderwijs. De opzet is klassikaal, maar de klassen zijn klein. Daardoor is er veel aandacht voor de afzonderlijke kinderen en hun specifieke kwaliteiten.

De financiering van het particulier basisonderwijs vindt plaats via de ouderbijdragen. Deze is dan ook flink hoog en beloopt circa € 20.000 per jaar. Op de site van ParticulierOnderwijsNederland kunt u de exacte bedragen vinden voor dit type onderwijs.

Particuliere school of Privéschool?

In het spraakgebruik is naast de term 'particuliere school' ook de term 'privéschool' in gebruik. Maar die laatste term sluit teveel aan op de term 'privéonderwijs'. En dat is eigenlijk meer individueel onderwijs. Dat is bij het particulier onderwijs niet het geval, omdat daar het samenstellen van klassen centraal staat.

 
blauwe lijn
 
blauwe lijn
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan vernemen wij dit graag via de webmaster.
 
blauwe lijn
Onderwijsportaal  |  Particulier Onderwijs Nederland
blauwe lijn
Begin  |  Sitemap onderwijsportaal  |  Informatie
blauwe lijn
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt).
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW# 8532.22.
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW# 106.36.025
E-mail: Webmaster.

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document

 
Vakdidactiek
Blogs Vakdidactiek